Kezdőlap
https://mehesztanfolyamok.hu/

Részlet a méhész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 32 621 02
 
Szakképesítés megnevezése: Méhész
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 


3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6123 Méhész Méhészeti munkás
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-          saját méhészetet létesíteni
-          méhcsaládokat vándoroltatni
-          méhcsaládokat kezelni, takarmányozni
-          méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni
-          méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni
-          méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani
-          méhbetegségek és kártevők ellen védekezni
-          méhészeti eszközöket karbantartani, javítani
-          méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni
-          a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni
-          a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
-          az állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni
 
  
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
4.4. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.5. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy
4.6. 11041-12 A méhészet technológiája
4.7. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
4.8. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11040-12 A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretek szóbeli
5.2.4. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok szóbeli
5.2.5. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy írásbeli
5.2.6. 11041-12 A méhészet technológiája gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés gyakorlati
5.2.8. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés feladatok elvégzése
 
A vizsgafeladat ismertetése:
-       elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet építtet, eteti a méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket)
-       elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket, kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet
-       gyúrt, főzött cukorlepényt készít
-       tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt
-       elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket
-       előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat
-       egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol
-       a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti
-       kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat
-       méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz)
-       kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat
 
A tételeknek tartalmazni kell a teljes méhészeti tevékenységet, minden olyan munkaműveletet, mellyel a méhész napi munkavégzése során találkozik, találkozhat.
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
 
A vizsgafeladat ismertetése:
 
Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:
I. Témakör: Méhbiológia                                              30-35 %
II. Témakör: Méhegészségügy                                     30-35 %
III. Témakör: A méhészet technológiája                   30-35 %
Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése:
A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése:
-       A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
-       Méhbiológia, méhegészségügy
-       A méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás
-       Vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a méhész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Méhészeti munkás