Kezdőlap
https://mehesztanfolyamok.hu/

ASZF hirdetőknek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Mesto Csoport Kft. (továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Szolgáltató”) és a szolgáltatást igénybevevő személy (továbbiakban „Megrendelő”) közötti szerződés általános feltételeit, az Üzemeltető által működtetett https://mehesztanfolyamok.hu oldalon („Weboldal”) megjelenített felnőttképzési hirdetések megjelenítésére vonatkozó online hirdetési szerződésnek.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az online hirdetési szerződésnek, amely a Weboldalon található hirdetési csomag megrendelő űrlap segítségével megrendelt hirdetési szolgáltatások esetében a Szolgáltató és a Megrendelő között jön létre. Figyelemmel arra, hogy a szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, így a Megrendelő és a Szolgáltató között online elektronikus hirdetési szerződés jön létre, mely írásban létrejött szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A mindenkor hatályos ÁSZF az Üzemeltető weboldalán megtekinthető a Adatkezelési tájékoztató és szabályzat oldalon.


1. Üzemeltetői adatok, információk, definíciók

1.1. Általános adatok 

Név: Mesto Csoport Kft.
Székhely:
Telephely:
2521 Csolnok, Park u. 9
 
2080 Pilisjászfalu Bécsi út 30. "A" épület
.
Cég-nyilvántartási szám: 1109027053
Engedélyezési szám: E/002008/2019
Adószám: 26769215-2-11
Képviseli: Stolcz Dominik ügyvezető
Telefon: 06-20-341-7930
Email cím: mestocsoport@gmail.com1.2. Tárhely Szolgáltató

Név: Pixel Oktatási Kft.
Székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 17/b, fsz. 1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-194245

1.3. Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Szolgáltató”: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik, ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi, jelen ÁSZF alkalmazásában a szolgáltató a Mesto Csoport Kft. (lásd: 1.1. pont).

Megrendelő”: az, akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli,

Reklám”: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely szolgáltatás értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére, ismertségének növelésére irányul.2. A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások


2.1. Az Üzemeltető által nyújtott minden szolgáltatás („Szolgáltatás”) illetve azok részletes leírása a https://mehesztanfolyamok.hu/media-ajanlat oldalon található.

2.2. Az Üzemeltető Weboldalán felnőttképző tanfolyamok, szakképzések, továbbképzések és egyéb képzések hirdetései találhatók. Vannak olyan képzések, amelyekkel OKJ végzettséget lehet szerezni. A Megrendelők hirdetéseket tudnak közzétenni az Üzemeltető Weboldalán. A Weboldal látogatói az Üzemeltető weboldalán keresztül jelentkezni tudnak a Megrendelő képzéseire. A jelentkezés beérkezéséről az Üzemeltető automatikus üzenettel értesíti a Megrendelőt a regisztráció során megadott e-mail címen, melyben továbbítja a jelentkező személyes adatait. Az Üzemeltető vállalja, hogy a személyes adatokat jogszerűen szerzi be, kezeli, és továbbítja a Megrendelők felé. A személyes adatok továbbítását követően a Megrendelő adatkezeléséért az Üzemeltető nem felel, a jelentkezők személyes adatait az Üzemeltető a jelentkező hozzájárulásával továbbítja, majd a továbbítást követően az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint törli.

2.3. Az Üzemeltető szolgáltatása tehát a hirdetés közzétételére, valamint jelentkezési felület biztosítására, jelentkezés, a jelentkezéskor megadott személyes adatok továbbítására terjed ki. A Megrendelővel megkötött egyedi megállapodás alapján, ellenszolgáltatás fejében az Üzemeltető kapcsolattartói feladatokat is vállal, azaz a jelentkezőknek felvilágosítást, információt ad a tanfolyamokról, képzésekről, valamint továbbítja a jelentkezők egyedi kérését, igényét a Megrendelő felé. A Megrendelő a megadott kapcsolattartási módokon kezdeményezheti az egyedi megállapodás megkötését az Üzemeltetőnél, a Weboldalon keresztül ezen szolgáltatásra vonatkozó megrendelést nem lehetséges leadni.

2.4.
Üzemeltető felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a hirdetések tartalmáért a Megrendelő felel, mivel azokat a Megrendelő tölti fel. A Megrendelő nem tölthet fel a Weboldalra olyan szöveges, vagy képi tartalmat, amely jogszabályt, mások jogát, jogos érdekét, szerzői jogot, személyhez fűződő jogot sért, továbbá tilos az olyan hirdetés, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvényben felsorolt általános, vagy egyedi reklámtilalmakba ütközik. Tilos az obszcén, pornográf tartalom feltöltése. A reklámtilalmak letölthetők a Megrendelő Weboldaláról. Üzemeltető nem vonható felelősségre a hirdetések tartalmáért, és nem kötelezhető ezzel kapcsolatos kártérítésre. Üzemeltető nem felel a hirdetésben szereplő adatok, információk, árak, leírások valóságáért, helyességéért, azok helytelensége miatt kártérítésre nem kötelezhető. Megrendelő felel azért, hogy az adott OKJ képzés megtartására érvényes engedéllyel rendelkezzen.

2.5.
Az Üzemeltető a feltölteni kívánt hirdetéseket felülvizsgálja. Amennyiben a feltölteni kívánt tartalom nyilvánvaló jogszabályt, mások jogát, jogos érdekét, szerzői jogot, személyhez fűződő jogot sért, vagy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvényben felsorolt általános, vagy egyedi reklámtilalmakba ütközik, az Üzemeltető az online hirdetési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és ez esetben a Megrendelő a szerződésszegése miatt a csomagért fizetett díjjal azonos mértékű kötbért köteles fizetni.

2.6. Megrendelő a szolgáltatást díjmentes regisztrációt követően rendelheti meg.3. Regisztráció és az ahhoz kapcsolódó adatbiztonsági kérdések

3.1.
Szolgáltatás megrendelésére kizárólag a Weboldalon történő regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztráció feltétele, hogy a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez. A regisztrációt a Megrendelő kizárólag egy alkalommal köteles elvégezni, ezt követően az ott elmentett számlázási adatok alapján tud rendelést leadni.

3.2.
A regisztrációval egyidejűleg a Megrendelőnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Megrendelő kötelezettsége, hogy ezen jelszót titokban tartsa, azt illetéktelen harmadik fél számára ne adja ki. A Megrendelő felelős a fiókjában történt ügyletekért. Amennyiben a Megrendelő azt feltételezi vagy tudja, hogy jelszavával harmadik személy visszaélt vagy a fiókját jogosulatlanul, arra illetéktelen személyek használták, úgy köteles ezt haladéktalanul a Szolgáltató felé jelezni. Ennek elmaradása esetében a Szolgáltatót ebből eredően semmilyen felelősség nem terheli.

3.3.
Amennyiben a Megrendelő adataiban változás következik be, úgy ezt haladéktalanul, de legkésőbb a következő megrendelést megelőzően köteles a fiókjában módosítani.

3.4.
Megrendelő felelős az általa a regisztráció illetve a megrendelés során megadott adatok (ideértve a személyes adatok, számlázási adatok, email cím, telefonszám) pontosságáért és a valósággal történő egyezőségéért.

3.5. Megrendelő a fiókjába történő belépést követően módosíthatja az adatait, illetve törölheti a regisztrációt.4. A hirdetés megrendelésének menete és az ehhez kapcsolódó adatbiztonsági kérdések

4.1. A megrendelés leadása:

1.
Belépés a belépési adatok megadásával.

2. Megrendelő az „Hirdetés feladása” gombra kattintva tud hirdetési csomagot kiválasztani a listából, melyben az adott csomag tartalma, és díja csomagonként feltüntetésre került. Egyszerre csak egy hirdetési csomag megrendelésére van lehetőség.

3.
A csomag kiválasztása után a legördülő menüből ki kell választania, hogy milyen képzést szeretne meghirdetni, vagy egyéb, a listában még nem szereplő képzés megadására is lehetősége van.

4. A képzés kiválasztását követően meg kell adnia, hogy melyik város(ok)ban indul a képzés.

5. A képzés kiválasztását követően ki kell választania, hogy melyik oldalakon (kiemelt gyűjtő, gyűjtő, tematikus) kívánja megjeleníteni az adott hirdetést.

6. A fenti adatok megadását követően ellenőrizheti az összes megadott adatot, és a kiválasztott szolgáltatás teljes árát, továbbá ki kell választania a fizetési módot (bankkártyás/előre utalás). Ezen az oldalon a Megrendelőnek lehetősége van visszalépni, és módosítani az adatokat. Ha az adatokat a Megrendelő rendben találta, a „Tartalom feltöltése” gombra kattintva adhatja le a megrendelését. Amennyiben további hirdetéseket is szeretne feltenni, „Következő képzés kiválasztása” gombra kattintva újabb hirdetést adhat fel a megrendelt hirdetéscsomagon belül.

7. A megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót,

A megrendelés elküldésével a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet bankkártyával, vagy előre utalással köteles teljesíteni. A hirdetések közzétételére kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a számla ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.


4.2. A megrendelések feldolgozása a Szolgáltató által

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre azonnal, de legfeljebb 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit, a fizetendő összeget, és a Szolgáltató bankszámlaszámát is tartalmazza. Ez az e-mail jelenti megrendelésének elfogadását. Az online hirdetési szerződés az ajánlat elfogadásával létrejött.  Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a megrendelés elküldését követő második munkanapon belül nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken.


4.3. Árak, fizetési feltételek, a fizetés módja, számlázás

a. A hirdetésekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmaznak ÁFÁ-t, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató alanyi áfamentes. A szolgáltatások adatlapján feltüntetett árak a szolgáltatás megrendelésének idején érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat a megrendeléstől. A Szolgáltató jogosult az árakat egyoldalúan módosítani.

b.
A szolgáltatások díja bankkártyával, vagy előre utalással teljesíthető. Előre utalás esetén a megrendelésről szóló visszaigazolással együtt a Szolgáltató megküldi a Megrendelőnek a díjbekérőt, melyet a Megrendelő 8 napos határidőben tud kiegyenlíteni, majd a kiegyenlítést követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató megküldi a számlát a Megrendelőnek. Bankkártyás fizetés esetén a sikeres fizetést követően e-mailben küldi meg a teljesítést már nem igénylő számlát a Szolgáltató. A hirdetés akkor lesz aktív, azaz akkor jelenik meg a Weboldalon, amennyiben a szolgáltatás ellenértéke megfizetésre került.

4.4. Hirdetés közzététele

A hirdetés közzétételére a szolgáltatási díj Szolgáltató számláján történő jóváírását/sikeres bankkártyás fizetést, és a Szolgáltató általi jóváhagyását követően kerülhet sor. A fizetést követően a Szolgáltató haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül felülvizsgálja a hirdetés tartalmát (lásd: 2.3., 2.4. pontok), és a jóváhagyást követően kerül ki a Weboldalra. A hirdetési szerződés minden esetben határozott időtartamra szól, ebből következően a hirdetés közzétételét követően a szerződés felmondására egyik fél részéről sincs lehetőség (kivéve 2.4. pont).
 
A Szolgáltató köteles a hirdetések közzétételét, szerkeszthetőségét, továbbá a hirdetések folyamatos online elérhetőségét biztosítani a Megrendelő által választott, és fizetett szolgáltatási időtartamban. Amennyiben vis maior (pl.: szerver leállása, egyéb technikai hiba) okán a Szolgáltató szolgáltatása több mint 24 óráig kimarad, a hirdetési szerződés a kimaradás időtartamával hosszabbodik meg. Adott naptári napra megrendelt hirdetésnél 1 óra kimaradás után a Szolgáltató újabb napot biztosít a hirdetés közzétételére.5. Kellékszavatosság

A kellékszavatosságról vonatkozó tájékoztatást, a fogyasztónak minősülő Megrendelők ezzel kapcsolatos jogait valamint a Szolgáltató kötelezettségeit a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. A Szolgáltatót az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában kötelező jótállás nem terheli.  6. Elállási/Felmondási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult indokolás nélkül elállni vagy ha teljesítés megkezdődött felmondani a hirdetési szerződést a jogszabályban meghatározott határidőben. Az elállási vagy felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap.

Tájékoztatjuk, hogy az 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint az elállási/felmondási jog nem gyakorolható az alábbi esetekben:

1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

A felmondási jog gyakorlására kizárólag az előfizetett valamennyi hirdetés közzétételét megelőzően van mód az 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. a) pontja szerint.

Az elállási/felmondási jog az Elállási/Felmondási nyilatkozattal (ÁSZF 2.b. sz. melléklet) vagy a Megrendelő egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható.

Az elállásról/felmondásról szóló nyilatkozatát a Megrendelő írásban köteles a Szolgáltató részére megküldeni az alábbi elérhetőségek valamelyikére.

postai úton: 2080 Pilisjászfalu Bécsi út 30. "A" épület
emailben: mestocsoport@gmail.com

Amennyiben a Megrendelő az elállási, felmondási nyilatkozatot a fenti email címre küldi meg, úgy a Szolgáltató az elállási/felmondási nyilatkozat megérkezését emailben igazolja vissza a Megrendelő részére.

Jogszerűen gyakorolt elállás/felmondás esetében a Szolgáltató a felmondást követő legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen más visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.7. Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok a Szolgáltatónál, a panaszügyintézés menete


Elektronikus levelezési cím: mestocsoport@gmail.com
Postai úton: 2521 Csolnok, Park u. 9.

Természetes személy megrendelő a szerződés megkötésével, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a fent meghatározott elérhetőségeken. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Megrendelő a panaszt írásban jelentette be, úgy a Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.8. Jogorvoslat


A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint fogyasztónak minősülő a Megrendelő a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
 
Levelezési cím:
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: (34) 513-010
Fax: (34) 316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
http://bekeltet.hu/kerelem/

A további Békéltető testületek elérhetősége az ÁSZF 3. sz. mellékletében található.

Online vitarendezési platform

Amennyiben a Vevő panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, úgy az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.9. Személyes adatok kezelése, hozzájárulás az adatkezeléshez

A Szolgáltató által kezelt személyes adatokkal összefüggő tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató és szabályzat tartalmazza.10. ÁSZF módosítása

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a https://mehesztanfolyamok.hu honlapon közzéteszik. Megrendelő a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.11. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.12. Mellékletek

 1. sz. melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
 2. a. sz. melléklet: Elállási/felmondási mintatájékoztató
 3. b. sz. melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat minta
 4. sz. melléklet: Békéltető Testületek elérhetősége

Hatály: 2019. június 21-től.

Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.
1. sz. melléklet

A kellékszavatosságról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén Ön a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.)  szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Szolgáltatóval szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra nem köteles.2. a sz. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Megrendelő a teljesítés megkezdését megelőzően jogosult indokolás nélkül elállni, a teljesítés megkezdését követően  indokolás nélkül felmondani a hirdetési szerződést, kivéve azon szolgáltatások esetében, melyekre vonatkozóan az ÁSZF 6. pontjában megjelöltek szerint az elállás nem lehetséges.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap.

Ha a Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Eladó részére postai vagy elektronikus úton az ÁSZF 6. pontjában megjelölt címek valamelyikére.

Ebből a célból a Megrendelő a 2.b.sz. mellékletben található nyilatkozat-mintát is használhatja.

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást visszatéríti az ÁSZF 6. pontjában foglaltak szerint.

Az elállásra/felmondásra vonatkozó további részletszabályok az ÁSZF 6. pontjában találhatók.

 

3.b. sz. melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozat minta

Címzett:

Mesto Csoport Kft.

postai úton: 2080 Pilisjászfalu Bécsi út 30. "A" épület

emailben: mestocsoport@gmail.com

 

Az elállási/felmondási nyilatkozat szövege:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás ellátására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt:


 

4. sz. melléklet

Békéltető Testületek elérhetősége

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. vagy

6001 Kecskemét  Pf.  228.

Tel.: 76/501-525, 501-532

Fax: 76/501-538

Mobil: 70/7028-403,

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

www.bacsbekeltetes.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: (56) 510-610

Fax: (56) 370-005

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. vagy

7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: (72) 507-154

Fax: (72) 507-152

E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu

info@baranyabekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Levelezési cím:

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail:bekeltetes@bmkik.hu;

bmkik@bmkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Levelezési cím:

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Levelezési cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

http://bekeltet.hu/kerelem/

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: (62) 554-250/118 mellék

Fax: (62) 426-149

E-mail: info@csmkik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefon: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu;

bekeltetes@fmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: (74) 411-661

Fax: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: (94) 312-356

Fax: (94) 316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne:

4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefon: (88) 814-111

Fax: (88) 412-150

E-mail info@bekeltetesveszprem.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

3300 Eger, Faiskola út 15. vagy

3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: (36) 416-660/105 mellék

Fax: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím:

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

E-mail: zmkik@zmkik.hu;

zmbekelteto@zmkik.hu

 

Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások

 1. § (1) Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.

(2) Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.

 1. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.

(2) Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.

(3) Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.

(4) Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.

 1. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám).

(2) Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.

(3) Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) és (3) bekezdés szerinti tilalmat a szexuális terméken, továbbá a szexuális termékek üzletén belül elhelyezett reklámra. A szexuális termék, illetve a szexuális termékek üzlete fogalmát külön jogszabály állapítja meg.

 1. § Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
 2. § Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.
 3. §Tilos a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás reklámja.
 4. §


Az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő szponzorálásra vonatkozó tilalmak és korlátozások

 1. § (1) Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti tilalmat

 1. a) a kizárólag az (1) bekezdés szerinti termék forgalmazásával vagy felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személyek számára szóló szakmai célú reklámra,
 2. b) a fegyver vagy lőszer külön jogszabály szerinti fegyverszaküzletben, illetve annak a fegyver, illetve lőszer forgalmazása céljából kialakított elkülönített helyiségében, valamint a külön jogszabály szerint engedélyezett lőfegyver-kiállításon elhelyezett reklámjára, és
 3. c) a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz kizárólag a külön jogszabály szerinti üzleten belül elhelyezett reklámjára.
 4. § Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.
 5. § Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.
 6. § Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.
 7. § (1) Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely
 8. a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
 9. b) gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,
 10. c) alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,
 11. d) az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze,
 12. e) olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,
 13. f) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,
 14. g) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy
 15. h) a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.

(2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját

 1. a) sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve - honlap esetén - a nyitó oldalon,
 2. b) színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően,
 3. c) egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, és
 4. d)köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.
 5. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohánytermék közvetett reklámjára is. Dohánytermék közvetett reklámja különösen az a reklám, amely

 1. a) a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a dohánytermékkel összefüggésbe hozható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohánytermék reklámozására,
 2. b) a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be, vagy
 3. c) más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutat be.

(3) Nem minősül dohánytermék reklámjának az olyan áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy árujelzője valamely dohánytermékével megegyezik, ha az áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzője egyértelműen elkülöníthető a dohánytermékétől.

(4) *  Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt tilalmat

 1. a) a kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra,
 2. b) arra a sajtótermékre, amelyet nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: az Európai Gazdasági Térség államai) területén nyomtattak és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség államainak területén való forgalmazásra állítottak elő.

(5)-(6) * 

 1. § (1) Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre vonatkozóan
 2. a) olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatással rendelkezik,
 3. b) sport-, kulturális vagy egészségügyi rendezvényhez vagy tevékenységhez,
 4. c) politikai pártok rendezvényéhez vagy tevékenységéhez.

(2) A dohányipari vállalkozás a tárgyévben reklámra és szponzorálásra fordított kiadásainak összegét a tárgyévet követő év március 31-éig honlapján és legalább két országos napilapban közzéteszi.

 1. § (1) Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.

(2) Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.

(3) *  Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsíti.

(4) *  Tilos olyan reklámban szerepelni, amely a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül Magyarország területén szervezett szerencsejátékot népszerűsít.

 1. § (1) Tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás reklámját egészségügyi intézmény területén, épületének falán és kerítésén, valamint - az erre a célra kijelölt hely kivételével - temető területén. E korlátozás nem vonatkozik a temetkezési szolgáltatók nevét és telephelyének címét, elérhetőségét, valamint a nyújtott szolgáltatás teljeskörűségére utaló megjegyzést az egyes szolgáltatók megkülönböztetése nélkül, ábécésorrendben tartalmazó, az egészségügyi intézmény információs irodájában elhelyezett tájékoztatóra.

(2) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban - a szolgáltató honlapján közzétett reklám kivételével - csak a szolgáltató neve, megkülönböztető megjelölése, elérhetőségének módja és időtartama, valamint a „temetkezés” szó, illetve a nyújtott szolgáltatásoknak és azok díjának tárgyszerű - kegyeleti jogokat nem sértő - felsorolása tüntethető fel.


Felelősségi szabályok

 1. § (1) Az e törvényben foglalt rendelkezések megsértéséért - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivételekkel - a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője is felelős. Az e rendelkezések megszegésével okozott kárért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője egyetemlegesen felel.

(2) A reklám közzétevője a reklám tartalmából eredő jogsértés esetén

 1. a) amennyiben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, mentesül a felelősség alól, ha eleget tett az Ektv. 8-12. §-ában meghatározott feltételeknek,
 2. b) az a) pontban nem szabályozott esetekben - a c) pont kivételével - csak akkor felelős, ha a reklám tartalmát tevékenysége során megismerte vagy megismerhette, illetve
 3. c) a címzettlen reklámküldemények tartalmáért felelősséggel nem tartozik.

(3) A 4. §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a magatartási kódexet kidolgozó, a kódex felülvizsgálatáért, illetve a magukat a kódexnek alávető vállalkozások általi betartása ellenőrzéséért felelős személy vagy személyek felelnek.

(4) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, valamint az 5. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozat tartalmáért és valódiságáért a reklámozó felel.

(5) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség megsértéséért a reklám közzétevője felel.

(6) * 

(7) A 20. §-ban foglalt rendelkezések megsértéséért a szponzorálást nyújtó és a szponzorálást elfogadó vállalkozás egyaránt felelős.

(8) *  A 21. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértéséért a reklámban szerepet vállaló személy felelős.